Kasvukauden 2021 tapahtumapaikat julki

Kasvukauden 2021 tapahtumapaikat julki

AgroTech Nordic Live -kiertueen tapahtumapaikat julki

Kesällä 2021 maatalouskoneet kiertävät ympäri maata tarjoten maatalouden ammattilaisille erinomaisen tilaisuuden tutustua laitteiden käytännön suorituskykyyn aidossa ympäristössä. Ulkona toteutettavat tapahtumat voidaan järjestää turvallisesti kaikissa olosuhteissa. Asiakasta lähelle tulevat tapahtumat antavat kävijöille aikaa keskittyä matkustamisen sijasta tärkeimpään eli tapahtuman sisältöön. AgroTech Nordic Live -kiertueen järjestäjinä toimivat DLG Finland ja 2LM Corporate.

Koneviesti suunnittelee ja toteuttaa työnäytöskoneiden toiminnallisuuteen ja ominaisuuksiin liittyviä mittauksia ja testejä puolueettomana yhteistyökumppanina. Koneviesti julkaisee mittausten tulokset ja analyysit omissa kanavissaan.

Maatalouden koneet ovat investointeina yleensä suuria ja niiden vaikutus työn lopputulokseen on merkittävä. Siksi ennen investointipäätöstä onkin tärkeää päästä näkemään ja kokemaan, miten tuote soveltuu siihen tarkoitukseen, johon sitä ollaan hankkimassa. Asia, jota ei ole mahdollista saada selville muutoin kuin aidossa työympäristössä. AgroTech Nordic tarjoaakin yrityksille tilaisuuden esitellä tuotteitaan käytännön töissä ja vastavuoroisesti antaa tilallisille mahdollisuuden varmistua tuotteen sopivuudesta suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

Koska tapahtumat kokoavat maatalouden ammattilaiset samaan paikkaan, toimivat ne myös niille yrityksille, joiden tuotteet ja palvelut eivät tarvitse peltoa esittelyyn. Jokaiseen tapahtumaan järjestetäänkin näyttelyalue myös ”perinteisille” esittelypisteille sekä muille työnäytöksille (esim. klapikoneet). AgroTech Nordic -tapahtumat toteutetaan hybriditapahtumana, joka tuli tutuksi järjestäjien edellisessä ammattitapahtumassa, Konekillerissä syksyllä 2020. Kokemusten perusteella mallia on jatkokehitetty, joten sisältöä on luvassa runsaasti jo ennen tapahtumia ja parhaita paloja pääsee fiilistelemään uudestaan myös itse tapahtumien jälkeen. Kaikki tapahtumat ovat yleisölle maksuttomia tilaisuuksia.

Kruunupyy 22.-23.6.2021

Tapahtumakiertue alkaa Kruunupyystä Jan-Peter Brunellin luomupelloilta ensimmäisen rehunteon aikaan. Tapahtuman pääteemana ovat nurmi, lietteenlevitys sekä biokaasulaitokset. Järjestäjäkumppaneina toimivat Snellmanin Lihanjalostus Oy sekä Jepuan Biokaasu Oy.

Kruunupyyn seuranta alkaa jo ennen tapahtumaa, sillä pelloilla tullaan vertailemaan mm. hoitoniiton vaikutusta, biokaasulaitoksen ja naudanlietteen eroja sekä lajikekokeiden edistymistä. Seuranta jatkuu myös vähintään toiseen rehuntekoon asti. Tapahtuma tarjoaa erinomaisen tavan nähdä omin silmin, miten testit ja kokeet etenevät.

”Nautatiloille tärkeintä on nurmenviljely ja tilojen täytyy saada korjattua ja varastoitua riittävästi nurmirehua eläimille, matalalla kustannuksella ja laadusta tinkimättä”, kertoo Brunell. ”Laadukas ja riittävä nurmisato on oleellinen osa tilan rehuomavaraisuutta ja samalla perusta menestyksekkäälle nautojen karkearehuvaltaiselle ruokinnalle” jatkaa kehityspäällikkö Vesa Hihnala Snellmanilta.

Kahden päivän tapahtuma mahdollistaa laajan kirjon työnäytöksiä: ensimmäisenä päivänä korjataan rehua, toinen päivä antaa tilaa lietteen levityskalustolle. Käytettävissä on kaikkiaan 33 hehtaaria, joten tilaa riittää työnäytösten lisäksi myös perinteisille esittelyosastoille.

Loimaa 15.7.2021

Heinäkuun puolivälissä AgroTech Nordic pysähtyy Loimaalle, Koneviestin viljelymenetelmäkokeelle Loimaan koulutilan koelohkoille. Tapahtuman järjestäjinä toimivat myös Koneviesti, Maatalouden Ammattitapahtumat Levomäki & Mäkelä sekä Loimaan koulutila. Yhteistyökumppanina toimii Novida ammattiopisto ja lukio. Tapahtuman pääteemoina ovat ympäristöasiat ja täsmäviljely.

Koneviestin viljelymenetelmäkoe aloittaa 16. testivuotensa ja sen mittaukset keskittyvät erityisesti pellon ja maatalouden ympäristövaikutuksiin. Alusta asti mukana olleelle suorakylvökokeella on tänä vuonna vuorossa kevätvehnä.

”Viljelymenetelmäkokeen 15-vuotinen historia luo ainutlaatuisen tietovaraston viljelysmaan kehittymisestä erilaisten kylvö- ja muokkausmenetelmien vaikutuksesta. Kokeessa yhdistyvät maaperän, sääolosuhteiden ja viljelykasvien sadon määrän ja laadun pitkäaikaisen seurannan tulokset ja vaikutukset ympäristöön. Tätä tietovarastoa ja ainutlaatuista koekenttää voidaan jatkossa toivottavasti hyödyntää laajemminkin”, pohtii kokeita operoiva maatalousyrittäjä Tuomas Levomäki.

Maanparannekoetta alueella on tehty vuodesta 2018. ”Tutkimme myös rakennekalkin, kipsin, erilaisten kuituseosten, biohiilen ja biologisten menetelmien vaikutusta viljelymaan kuntoon ja mahdollisiin ravinnepäästöihin” kertoo Jussi Knaapi. Alueelle viime vuosien aikana rakennettu mittausjärjestelmä mahdollistaa veden mukana liikkuvien ravinteiden todellisen tason seurannan. Kokeiden tulosten esittely on suuressa roolissa tapahtumassa.

Työnäytöksissä esitellään mm. maanmuokkausta, kylvöä ja ruiskutuksia. Täsmäviljelyyn varataan oma lohko, jossa käydään läpi sitä, mitä täsmäviljelyn osalta voidaan käytännössä tehdä sekä vertaillaan tuloksia. Tapahtumassa pääsee tutustumaan myös sokerijuurikkaan lajikekokeisiin sekä YEN-satokilpailuun osallistuvan lohkon tilanteeseen. Alue tarjoaa loistavan esittelypaikan myös niille yrityksille, joilla ei ole tarvetta peltotyönäytöksiin.

Saarijärvi 10.-11.9.2021

Biotalouskampus Saarijärven Tarvaalassa toimii erinomaisena tapahtumapaikkana Keski-Suomen alueella. Tapahtuma jakautuu kahteen osaan: perjantaina järjestetään AgroTech Nordic Live ammattilaisille ja lauantaina samalla alueella toteutetaan perinteinen Biotalouskampuspäivä kuluttajille. Yrityksillä on mahdollisuus osallistua valintansa mukaan vain toiseen tai molempiin päivistä oman asiakaskohderyhmänsä mukaan. Järjestäjäkumppaneina toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE.

Tarvaalassa päästään POKEn pelloilla syystöiden pariin. Työnäytöksissä on esillä työkoneita maanmuokkaukseen, kylvöön sekä lietteen levitykseen. Alueelle on mahdollista toteuttaa myös testirata esimerkiksi traktoreille ja ATV-laitteille.

Teemoina tapahtumassa ovat nauta (erityisesti nurmi ja kokonaisrehustus) sekä älymaatalous varsinkin talouskeskuksen ympärillä. Tarvaalan pelloilla on käynnissä myös CO2-sidontaan liittyvä testi, jonka tuloksiin pääsee tutustumaan tapahtuman aikana.

”JAMKin toiminnan keskiössä on tiivis yhteistyö sekä toimialan että seutukunnan yritysten kanssa. AgroTech Nordic Live -tapahtuma on tätä parhaasta päästä ja on todella hienoa päästä rakentamaan kokonaan uudenlaista tapahtumaa alan huippuammattilaisten kanssa. Luvassa on varmasti mitä mielenkiintoisimpia uutuuksia ja toivotammekin kaikki lämpimästi tervetulleeksi syksyllä Tarvaalaan!” kommentoi Minna Lappalainen, JAMK Biotalousinstituutin johtaja.

Lauantain Biotalouskampuspäivä on Tarvaalan perinteinen avoimien ovien päivä. Tapahtumassa esitellään kampuksen toimintaa, maaseudun sidosryhmiä sekä yrityksiä ja tuottajia mm. syystorilla.

Iisalmi 17.-18.9.2021

Keski-Suomesta kiertue jatkaa Pohjois-Savoon Iisalmeen, tarkemmin Peltosalmella sijaitsevalle Ylä-Savon ammattiopiston Peltoniemen koulutilalle. YSAO onkin luontevasti tämän tapahtuman järjestäjäkumppani. Tilan robottinavetta ohjaa ajatukset teemaan, joka on nurmi. Myös Iisalmessa päästään pellolle syystöiden pariin. Lietteenlevityskalusto pääsee jälleen tositoimiin, sen lisäksi alue tarjoaa erinomaiset puitteet mm. täydennyskylvöön ja muokkaukseen liittyen. Peltoniemi tarjoaa aidon ympäristön myös maansiirtokalustolle, sillä yksi tilan opintosuunnista on maarakennusala.

Myös tämä tapahtuma on kahdelle kohderyhmälle suunnattu: perjantaina AgroTech Nordic Live työnäytöksineen kokoaa yhteen maatalouden ammattilaiset ja lauantaina jatketaan ”Päivä maalla” -teemalla, jossa tehdään tunnetuksi maataloutta kuluttajille. Yritykset voivat Iisalmessakin valita, osallistuvatko yhteen vai kahteen tapahtumapäivään.

Tapahtumapaikkojen ohjelma täydentyy kevään aikana tapahtuman kotisivuille. ”Nyt kannattaa laittaa oman alueen tapahtuman päivät kalenteriin. Kiertävä konenäyttely on asiakkaan etu, joka kannattaa hyödyntää” toteaa tapahtuman järjestäjiin kuuluva Henrik Kalliola, maanviljelijä itsekin.