AgroTech Nordic – Live

AgroTech Nordic – Live

DLG Finland Oy:n tapahtumat saavat jatkoa uuden, asiakkaiden toiveista järjestetyn konekiertueen muodossa

DLG Finland, logo

DLG Finland ja 2LM Corporate julkistavat uuden AgroTech Nordic – Live -tapahtuman, joka tulee kiertämään läpi Suomen kesällä 2021. Nämä ulkoilmatapahtumat on suunniteltu suomalaisille viljelijöille ja tarjoavat mahdollisuuden nähdä koneet ”luonnollisessa ympäristössään”. Tämä helpottaa suuresti niiden arviointia omiin käytännön tarpeisiin. Tapahtumissa välitetään myös tietoa alan kehityksestä ja suuntauksista.

Syksyllä 2020 suomalaisilla karjatilallisilla oli mahdollisuus vierailla DLG:n uudessa, karjatalouden tarpeisiin keskittyneessä messutapahtumassa, Konekillerissä. Messut olivat ainoa Suomessa järjestetty maatalousalan ammattitapahtuma pandemian alettua keväällä 2020 ja ne järjestettiin yhdessä 2LM Corporate Oy:n kanssa. Messuilla myös julkistettiin DLG:n (Saksan maatalousyhdistys) uusi tytäryhtiö DLG Finland Oy, jonka tarkoituksena on tuoda suomalaisen maatalouden saataville se tieto, jonka kokoaminen ja välittämnen on voittoa tavoittelemattoman DLG:n keskeinen tavoite.

”Voimme iloksemme kertoa, että DLG on aiemmin tänä vuonna perustanut uuden tytäryhtiön nimeltään DLG Finland Oy. Uusi, alkava toiminta Euroopan pohjoisosissa on luontainen jatkumo meitä vuodesta 1885 johtaneeseen perusajatukseen: yli rajojen tapahtuvaa maatalouden osaamisen kehittämistä.”

”Kuluvan vuoden lokakuussa pidetty messutapahtuma oli merkittävä ensiaskel tarjoten Suomen maataloussektorille uuden alustan maataloutta koskevan tiedon jakamiseen. DLG on perinteikäs maatalouden asiantuntijayhteisö, jolla on myös käytännön viljelyosaamista. Se on kehittynyt vuosikymmenien saatossa, kiitos pätevien maanviljelijöiden ja asiantuntijoiden Saksassa ja muissa maissa. Tämän ”tiedon verkoston” haluamme jakaa suomalaisten viljelijöiden saataville ja tapahtumat tarjoavatkin tähän erinomaisen väylän paitsi näytteilleasettajien myös monipuolisten ohjelmasisältöjen kautta”, kertoo Dr. Lars Huf, DLG International GmbH:n varatoimitusjohtaja

AgroTech Nordic Live -tapahtumat järjestetään kesällä 2021. Viljelijöille esitellään laaja valikoima maatalouden koneita, palveluita ja laitteita. Malli tapahtumille valittiin näytteilleasettajien ja muiden kumppaneiden kanssa käytyjen pitkällisten keskustelujen jälkeen. Tärkeänä pidettiin oikeaa ajoitusta, jotta viljelijöillä on mahdollisuus osallistua. Tapahtumat järjestetään ennen puintikauden alkua, jolloin viljelijöillä on mahdollisuus suunnitella tulevaisuuden investointeja.

Suomen maataloudessa on jo pitkään ollut käynnissä muutos, joka on johtanut tilakokojen jatkuvaan kasvuun ja tilalliset etsivätkin nyt tehokkaampia tapoja hallita tällaisia tulevaisuuden maatiloja. Messutapahtumilla, kuten AgroTech Nordic Live 2021, on tärkeä rooli esitellessään erilaisia teknologiaratkaisuja ja parhaita käytäntöjä.

AgroTech Nordic Live 2021 -tapahtuman järjestää DLG:n uusi tytäryhtiö DLG Finland. Pohjoismaisten maanviljelijöiden, mukaan lukien myös naapurimaiden, kuten Ruotsin, viljelijöiden odotetaan tulevina vuosina hyötyvän käytännöllisestä ja hyvin tutkitusta tiedosta, jota DLG aikoo tarjota Suomessa.

Yhdessä muiden, useissa tärkeissä maatalousmaissa (kuten Kiina, Italia, Alankomaat, Puola, Romania, Venäjä, Turkki ja Ukraina) toimivien tytäryhtiöidensä kanssa DLG International tarjoaa kansainvälistä ulottuvuutta myös pohjolaan ja hyödyntää ajankohtaisia, alueellisia aiheita yli 40 muun näyttelyn ja tapahtuman kautta ympäri maailman.

DLG on voittoa tavoittelematon, poliittisesti riippumaton, kansainvälinen järjestö, jolla on maailmanlaajuinen verkosto maataloudessa ja elintarviketeollisuudessa. Yhdessä kansainvälisten tytäryhtiöidensä kanssa se tarjoaa tunnustettuja tietämysalustoja keskusteluun maatalouden aiheista, trendeistä ja strategioista sekä johtavia markkinointikanavia yrityksille uusien markkinoiden ja asiakkaiden käyttöön. Messut ovat olleet tärkeä osa DLG: n toimintaa sen perustamisesta vuonna 1885 lähtien. Sen salkkuun kuuluvat myös maailman johtava maatalouskoneiden näyttely Agritechnica sekä maailman johtava eläintuotannon messutapahtuma EuroTier.