DLG

Ammattilaisen ääni maataloudessa ja ruokatuotannossa

Vuonna 1885 perustettu Saksan Maatalousyhdistys (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, DLG) on poliittisesti sitoutumaton, voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoite on maatalouden ja ruokatuotannon kehitys tekniikan ja tutkimustyön avulla. DLG:n perusti insinööri ja kirjailija Max Eyth, joka oli vakuuttunut, että teollinen ja tarkemmin ottaen koneellinen vallankumous tulee vaikuttamaan merkittävästi maatalouden kehitykseen.

Perustajansa arvojen mukaisesti parhaan tiedon ja käytänteiden jakaminen kuuluu yhä tänäänkin DLG:n toimintamalleihin, joskin nykyään siitä saavat hyötyä alan toimijat kautta maailman, onhan organisaatio kasvanut yhdeksi alansa johtavista toimijoista maatalouteen ja ruokatuotantoon liittyvissä kysymyksissä. Jäseniä DLG:ssä on jo yli 31 000 ja jäsenyys on avoin kaikille alaan liittyville henkilöille, yrityksillä tai yhdistyksille.

DLG Competence Centers Agriculture ja Food: Tiedolla johtaminen on avain menestykseen

Tieto ja ammattitaito. Nämä kahteen asiaan kulminoituvat DLG:n ammattilaisten kehittämät ratkaisut alkutuotannon, maatalousalan ja ruokatuotannon kohtaamiin haasteisiin. Noin 5 500 vapaaehtoista ammattilaista – maanviljelijöitä, oppilaitoksia, konsultteja sekä hallinnon ja käytänteiden ammattilaisia – työskentelevät tiiviissä yhteistyössä. Näistä koostuvat noin 120 komiteaa, työryhmää ja valiokuntaa käsittelee mm. maatalouden tuotantotekniikkaan, hallinnointiin, laadunvarmistukseen ja teknologiaan liittyviä kysymyksiä ruokatuotannon parhaaksi.

DLG:n kaksi osaamiskeskusta – Agriculture ja Food – järjestävät kongresseja, konferensseja ja foorumeita, jotka ovatkin tärkeitä tapahtumia ammattilaisten kohtaamisia ja keskusteluja ajatellen. Näiden tapahtumien antia täydentävä julkaisut, DLG Expert Knowledge -sarja sekä kansainväliset trendianalyysit.

DLG Academy mahdollistaa tulevaisuuden tietotaidon hankkimisen aina käytännön taidoista strategiseen liiketoimintasuunnitteluun.

DLG Tutkimuskeskukset: Asettamassa laatustandardit ja osoittamassa kehityksen suunnat

Erikoisosaamista tukevat kaksi kansainvälisestikin akkreditoitua tutkimuskeskusta. Ne ovat sitoutuneet puolueettomaan ja riippumattomaan testaukseen soveltamalla alan viimeisintä tietoa sekä testausjärjestelmiä.

DLG Test Center Food on testannut kymmeniä tuhansia tuotteita ympäri maailmaa ja DLG Award Winner -merkityt tuotteet nauttivatkin suurta arvostusta

DLG Test Center for Technology and Farm Inputs on johtavassa asemassa maatalouskoneiden, tarvikkeiden ja tuotantopanosten testaamisessa ja sertifioinnissa. Yli 5 000 testiraportin joukosta viljelijöiden on helppo löytää päätöksenteon tueksi testattua tietoa työkoneiden ja tuotteiden soveltuvuudesta omaan toimintaan.

Käytännönläheinen toimintatapa näkyy myös 600 hehtaarin International Crop Production Centerissä. Koetilalla tehdään viljelykokeita ja työkonetestausta sekä järjestetään peltopäiviä ja muita työnäytöstapahtumia.

Messut ja näyttelyt: Kehityksen foorumit

Max Eyth ymmärsi ammattimaisten messukohtaamisten arvon jo yhdistyksen alkutaipaleella ja DLG:n ensimmäinen tapahtuma näkikin päivänvalon Frankfurtissa jo vuonna 1887. Tämä periaate on säilynyt kautta vuosien ja auttanut organisaation näyttelyjä kasvamaan kansainvälisesti johtaviksi tapahtumiksi.

DLG:n tapahtumat ovat foorumeja joissa määritellään kehitykselle suuntia, tutustutaan uusimpiin innovaatioihin, verkostoidutaan alan toimijoiden kesken ja ylipäätään nähdään kansainvälisten ammattilaisten kirjo saman katon alla.

Kansainvälisesti johtavat tapahtumat kuten AGRITECHNICA tai EuroTier sekä yli 30 muuta tapahtumaa ympäri maailmaa tarjoavat ympäristön ideoille, innovaatioille sekä verkostoitumiselle ja siksi niitä pitävät suuressa arvossa näytteilleasettajat ja vierailijat ympäri maailman.

Tietoa pohjolaan

DLG:n toiminta on laajenemassa pohjolaan vuonna 2020 Suomeen perustetun maayhtiön kautta. Organisaatio käytti aikaa tutustuakseen pohjoisen markkinoihin, sen toimijoihin ja toimintatapoihin ja kun aika ja kumppaniehdokas oli oikea, päätös etenemisestä tehtiin aiemmin tänä vuonna.

DLG:n filosofiaan kuuluu järjestää tapahtumat itse, jolloin niiden laatu ja oikeanlainen sisältö suhteessa kohderyhmään pystytään takaamaan. Tästä ensimmäinen näkyvä esimerkki uudessa markkinassa on AgroTech Nordic-tapahtuman järjestäminen yhdessä  toinen toteuttaja, 2LM Corporate Oy:n kanssa

Yhteistyökumppaneiden yhteinen intohimo toimia maanviljelijöiden aseman parantamiseksi sekä yhteiset näkemykset maatalouden kestävästä kehityksestä ovat molempia järjestäjätahoja yhdistävät piirteet.