Jepuan Biokaasu Oy

Jepuan Biokaasu Oy

Jepuan Biokaasu Oy on ravinteiden kierrätykseen ja uusiutuvaan energiaan keskittynyt biokaasuyhtiö, joka tuottaa energiaa maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivutuotteista. Toiminta Jepuan biokaasulaitoksella on käynnistynyt vuonna 2013. Laitoksessa käsitellään vuosittain noin 140 000 tonnia raaka-aineita ja biokaasun vuosituotanto on 30 GWh. Suurin osa raaka-aineistamme tulee elintarviketeollisuudesta ja maataloudesta. Yhdyskuntien jätevesiä laitoksellamme ei käsitellä.

Biokaasua syntyy luonnossa bakteerien toimesta. Näin on myös biokaasureaktorissa. Jepuan  Biokaasun mädätyssäiliöissä bakteerit syövät mädätettävää massaa, lisääntyvät sekä mädättämisen ohessa tuottavat biokaasua. Metaania, hiilidioksidia, ja pieniä määriä rikkiä sisältävä kaasu kuplii lietteen pinnalle, nousee säiliön kattoon ja sieltä edelleen jalostukseen. Mädätyksestä kaasua johdetaan suoraan lämmöntuotantoon sekä puhdistuksen ja paineistuksen kautta tankkaukseen.

Biokaasun tuotannon myötä raaka-aineet käsitellään lannoitekäyttöön sopivaksi. Kaikki raaka-aineet ovat luomutuotantoon hyväksyttyjä.  Ravinteikasta ja lähes hajutonta Jepuan kasvuvoimaa voi levittää pellolle sellaisenaan. Lannoite hygienisoidaan laitoksella, joten viljelijä ei levitä peltoon taudinaiheuttajia tai rikkakasvien siemeniä. Jepuan Kasvuvoimassa fosfori ja typpi ovat liukoisessa muodossa, jolloin ravinteet ovat kasvien saatavilla heti kasvukauden alkaessa. Ravinnehuuhtoutumat vähenevät, kun lannoitetta ei tarvitse levittää yli kasvien tarpeiden.