Loimaan koulutila

Loimaan koulutila

Novida ammattiopisto ja lukion maatalousalan koulutuksen oppimisympäristö, eli koulutila, on toiminut jo 16 vuoden ajan yksityisesti hallinnoituna ja johdettuna opetusmaatilana. Koulutilan uusi toimintamalli on tuonut uusia mahdollisuuksia luonnonvara-alan opetukselle Loimaalla.

Koulutila muodostuu Novidan koulutilan ja Tuomas Levomäen oman maatilan kokonaisuudesta, joiden peltopinta-ala on yhteensä 220 hehtaaria ja metsäala 100 hehtaaria. Tilalla on nykyaikainen ja monipuolinen konekanta, joka mahdollistaa erilaisten teknologioiden hyödyntämisen opetustoiminnassa. Tietotekniikka on laajasti mukana maatilan eri toiminnoissa. Peltoviljelyssä hyödynnetään paikkatietojärjestelmiä sekä traktoreiden automaattisia ohjausjärjestelmiä. Peltokasvituotannossa tuotetaan mallasohraa, syys- ja kevätvehnää, ruista, kauraa, ruokahernettä, rypsiä, rapsia, kuminaa ja sokerijuurikasta. Viljan kuivauksessa hyödynnetään metsähake-energiaa.

Opetustoimintaa varten on perustettu peltoviljelyn kenttäkokeita, joiden avulla tutkitaan ja seurataan erilaisten viljelyteknologioiden ja viljelymenetelmien eroja ja soveltuvuutta erilaisissa olosuhteissa. Erityisen huomion saa jo 15 vuotta toiminut laajuudeltaan ainutlaatuinen viljelymenetelmäkoe.

Kotieläintuotannossa on erikoistuttu porsastuotantoon. Vapaaporsitussikalassa on 80 emakkopaikkaa. Opiskelijat osallistuvat vuoden kierron mukaisesti maatilan kaikkiin töihin. Opiskelijoiden kannalta onkin tärkeää työskennellä aidossa yritysympäristössä todellisissa maatilan töissä.