Saarijärven Biotalouskampus

Saarijärven Biotalouskampus

Biotalouskampus on biotalousalan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen paikka, jossa alan yrittäjät, investoijat, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat kohtaavat.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) substanssiosaaminen biotaloudessa – maa- ja metsätalous, energia ja vesi – on vahvuus, joka mahdollistaa laaja-alaisen koulutuksen ja yritysyhteistyön. JAMKin uudistuneen agrologikoulutuksen painopiste on luonnonvara-alan liiketoimintaosaamisessa, AgriBusineksessä. Biotalouden yrityskiihdyttämö, BioPaavo, luo väylän globaalin yritysyhteistyön kasvuun, tuottaa uutta liiketoimintaa alueelle ja avaa opiskelijoille tien innovatiivisiin kasvuyrityksiin. Näiden rinnalla panostetaan automaation, robotiikan, digitalisaation ja kyberturvallisuuden tuomiseen osaksi koulutus- ja TKI-toimintaa.

Tarvaalan mäellä toimii myös Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKEn maa-, metsätalous- ja ympäristöala. Oppilaitoksella on kestävän kehityksen sertifikaatti, jota päivitetään vuosittain, näyttäen suuntaa maatalouden, metsätalouden, eläintenhoidon, biotalouden sekä Green Care –osaamisen opiskelulle. Tarvaalassa on järjestetty maatalousalan koulutusta yli 150 vuotta, vuodesta 1867 lähtien.

Biotalouskampus on pitkän historiansa aikana ollut aina kehityksen kärjessä: painopisteenä on erityisesti uusien ammattilaisten kouluttaminen sekä alan yrittäjyys ja käytännönläheinen tutkimustyö.